ఆరెంజ్ పీల్ టీ తయారీ ఇలా.

న్యూ వెరైటీ రుచులు కావాల్సినవి: కమల పండు తొక్కలు -2, నీళ్లు -కప్పున్నర , దాల్చిన చెక్క- చిన్న ముక్క, లవంగాలు-3, ఆకుపచ్చ ఇలాచీలు -2, బెల్లం

Read more