శతాబ్దాల సంప్రదాయానికి స్వస్తి పలకనున్న బ్రిటన్ రాజు కింగ్‌ ఛార్లెస్-౩?

పట్టాభిషేకం సమయంలో రాజ దుస్తులు ధరించడం ఆనవాయతీ లండన్ః మే 6వ తేదీన బ్రిటన్ రాజుగా ఛార్లెస్-3 పట్టాభిషేకం జరగనుంది. ఈ మహోత్సవంలో శతాబ్దాల సంప్రదాయానికి ఛార్లెస్

Read more