సంగారెడ్డి లో ఘోరం.. మటన్ ముక్కలు వేయలేదని కొట్టి చంపిండు

ఈరోజుల్లో చిన్న చిన్న వాటికీ ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వేడుకల్లో సరిగా నాన్ వెజ్ వేయలేదని చంపడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. ముఖ్యముగా పెళ్లి వేడుకల్లో

Read more