హైదరాబాద్ లో నాన్ వెజ్ షాప్స్ బంద్

హైదరాబాద్ నాన్ వెజ్ ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్..ఈ ఆదివారం నగరవ్యాప్తంగా నాన్ వెజ్ షాప్స్ క్లోజ్ కాబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం నాన్ వెజ్ ప్రియులు ఎక్కువయ్యారు. ప్రతి రోజు

Read more