రైతులకు షాకింగ్ న్యూస్ తెలిపిన వాతావరణశాఖ

వాతావరణశాఖ రైతులకు షాకింగ్ విషయాన్నీ తెలిపింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షం పడి దాదాపు నెల రోజులు అవుతుంది. నెల నుండి వర్షాలు పడకపోవడం తో రైతులంతా

Read more