కరోనా నుండి కోలుకున్న తర్వాత మరో సమస్య!

ఇటలీ వైద్యుల పరిశోధనలో వెల్లడి ఇటలీ: కరోనా మహమ్మారి బారినుండి కోలుకున్న వారికి మరో కొత్త సమస్య వస్తుంది. వారికి మెడనొప్పి వేధిస్తున్నట్టు ఇటలీలోని యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్

Read more

మెడనొప్పికి చికిత్స

మెడనొప్పికి చికిత్స మెడనొప్పికి అనేక కారణాలుంటాయి. మెడనొప్పిని కలుగజేసే కారణాలను అయిదు విధా లుగా విభజించవచ్చు. పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధుల వలన నొప్పి, దెబ్బ తగలడం వలన

Read more