లండన్ లో ఓ ఏటీఎం నుండి డబుల్ అమౌంట్ ..డ్రా చేసేందుకు పోటీపడ్డ జనాలు

అప్పుడప్పుడు ఏటీఎం నుండి మనీ డ్రా చేసే టైములో వందకు రెండువందల , వెయ్యి కి రెండు వేలు వస్తుంటాయి. ఇలా పలు ప్రాంతాలలో టెక్నీకల్ సమస్య

Read more