నాగశౌర్య కొత్త చిత్రంలో కథానాయికగా

కేతిక శర్మకు ఆఫర్లు పూరి జగన్నాథ్ సినిమాల్లో ఉండే ప్రత్యేకత ల్లో హీరోయిన్లు కూడా ఉంటారు. ఆయన తన సినిమాల్లో కథానాయికల్ని చూపించే విధానమే వేరుగా ఉంటుంది.

Read more