జర్మనీ మ్యూనిక్ లో ప్రధాని మోడీ కి ఘన స్వాగతం

జీ7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు జర్మనీ వెళ్లిన మోడీ మ్యూనిక్ : ప్రధాని మోడీ జీ7 సదస్సులో జర్మనీలోని మ్యూనిక్ కు వెళ్లారు. పర్యావరణం, శక్తి వనరులు, ఉగ్రవాదం

Read more