త్వరలో మినీ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లు రాబోతున్నాయి

ఇప్పటీకే దేశ వ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లు పరుగులు పెడుతుండగా..ఇక ఇప్పుడు మినీ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను నడిపేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం

Read more