మినీ మేడారం జాతరకు ఏర్పాట్లు మొదలు

ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 4వ తేదీ వరకు మినీ మేడారం జాతర జరగబోతుంది. ఈ మేరకు పనులు మొదలుపెట్టబోతున్నారు. అమ్మవార్లకు ఇష్టమైన మాఘశుద్ధ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని ఫిబ్రవరి

Read more