మేడారంలో ప్రారంభమైన మినీ వ‌న‌జాత‌ర

మేడారంలో మినీ వ‌న‌జాత‌ర ప్రారంభమైంది. అమ్మవార్లకు ఇష్టమైన మాఘశుద్ధ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకొని ఫిబ్రవరి 1వ నుంచి 4వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా

Read more