నుమాయిష్ సందర్శకుల కోసం మెట్రో సర్వీసు పొడిగింపు

అర్ధరాత్రి వరకు మెట్రో సర్వీసులు హైదరాబాద్ : నాంపల్లిలో ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమైన నుమాయిష్ సందర్శకుల కోసం మెట్రో సర్వీసులను అధికారులు పొడిగించారు. ఇప్పటి వరకు రాత్రి

Read more