వైద్యరంగానికి ప్రత్యేక నిధి

బడ్జెట్‌లో ఆర్థికమంత్రి ప్రతిపాదనలు New Delhi: కరోనా మహమ్మారితోనే 2020 ఇయర్‌ అంతాసరిపోయింది. ఈ వైరస్‌ భయాలు ఇప్పటికీ పూర్తిగా తగ్గలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్య ప్రజలు

Read more

వైద్యరంగంలో సంస్కరణలు అవసరం

ఆసుపత్రుల్లో కనీస సౌకర్యాలు కరవు ఆస్పత్రులు పటిష్టంగా ఉంటేనే ఆరోగ్యరంగం ప్రాణాలు రక్షిస్తుందనే విశ్వాసం వైద్యరంగం మీద ఉంటుంద.ి ప్రభుత్వాల మీద, ఆరోగ్య నిర్వహణా యంత్రాంగం మీద

Read more