మేడారం జాతరకు వెళ్లలేని భక్తులకు టీఎస్‌ఆర్టీసీ గుడ్‌న్యూస్‌

మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు వెళ్లలేని భక్తులకు టీఎస్‌ఆర్టీసీ గుడ్‌న్యూస్‌ తెలిపింది. భక్తుల ఇంటికే సమ్మక్క- సారలమ్మ ప్రసాదాన్ని అందించే టీఎస్ఆర్టీసీ సౌకర్యం బుధవారం నుంచి అందుబాటులోకి

Read more