బెంగళూరులో భారీ ట్రాఫిక్ జాం..రోడ్లన్నీ రద్దీగా

కిలోమీటర్ దూరం వెళ్లేందుకు 2 గంటల సమయం బెంగళూరు: బెంగళూరులో అసాధారణ ట్రాఫిక్ ఝంజాటం నగర వాసులకు చుక్కలు చూపించింది. నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్యలతో సతమతమయ్యే బెంగళూరు

Read more