తెలంగాణ లో ఒంటి పూట బడులు ఎప్పటి నుండి అంటే…

రోజు రోజుకు ఎండ తీవ్రత భారీగా పెరుగుతుంది. గత వారం రోజులుగా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఉదయం 9 దాటితే చాలు కాలు బయట పెట్టాలంటే భయం వేస్తుంది.

Read more