అన్నవరం ఆలయంలో సంప్రదాయ వస్త్రధారణ నిబంధన

పురుషులు పంచె, కండువా, కుర్తా పైజామా, మహిళలైతే చీర ధరించాల్సిందే కాకినాడః అన్నవరం సత్యదేవుని దర్శించుకునే భక్తులకు ఆలయ అధికారులు డ్రెస్ కోడ్ అమలు చేస్తున్నారు. నిజానికి

Read more