నగరంలో అందుబాటులోకి రాబోతున్న మరో ఫ్లైఓవర్

హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ ట్రాఫిక్ కష్టాలను తగ్గించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం – GHMC తో కలిసి అనేక ఫ్లైఓవర్

Read more