10 రోజులు నవ్వడం, మద్యం సేవించడం, షాపింగ్ పై నిషేధం

మాజీ అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఇల్ వర్ధంతి నేపథ్యంలో ఆంక్షలు ప్యోంగ్యాంగ్: దేశ ప్రజలు 10 రోజుల పాటు నవ్వడం, మద్యం సేవించడం, షాపింగ్ చేయడంపై ఉత్తరకొరియా

Read more