ముద్రగడకు షాక్ ఇచ్చిన కూతురు

ముద్రగడ పద్మనాభంకు షాక్ ఇచ్చింది ఆయన కూతురు క్రాంతి. వైసీపీ లో చేరిన దగ్గరి నుండి ముద్రగడ పద్మనాభం..పవన్ కళ్యాణ్ ఫై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తున్న

Read more