సంక్రాంతి వేళ కోడికత్తి గుచ్చుకొని యువకుడు మృతి

సంక్రాంతి అంటేనే బంధువుల సందడి..కోడి పందేలు , జూడాల సందడి ఇలా ఒక్కటేంటి అన్ని రకాల ఆటలతో హోరిత్తిస్తాయి. కోట్ల రూపాయిలు చేతులు మారుతుంటాయి. ముఖ్యముగా కోడి

Read more