చంద్రబాబు సభలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదంటూ జోగి రమేశ్ డిమాండ్

చంద్రబాబు సభలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదంటూ మంత్రి జోగి రమేశ్ డిమాండ్ చేసారు. చంద్రబాబు ఎక్కడ సభ పెట్టిన ప్రజలు ప్రాణాలు పోతున్నాయని..మొన్న కందుకూరు..నిన్న గుంటూరు సభలలో ప్రజలు

Read more