పేదరిక నిర్మూలనకే ఇందిరాగాంధీ 20 సూత్రాల పథకం

నేడు ఇందిరాగాంధీ జయంతి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రి, 1996 నుండి 1977వరకు వరుసగా మూడు పర్యా యాలు, మళ్లీ 1980లో ప్రధాన మంత్రిగా పనిచేసి ఐరన్‌

Read more

గిరిజనోద్యమ నాయకుడు

కొమురం భీమ్‌ జయంతి పురస్కరించుకుని… కొమురం భీమ్‌ హైదరాబాద్‌ విముక్తి కోసం అసఫ్‌జాహి రాజవాసానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన గిరిజనోద్యమ నాయకుడు. ఇతను ఆదిలాబాద్‌

Read more