జనసేనకు గాజు గ్లాసు గుర్తు ఎందుకు సైకిలే తీసుకుంటే పోలా ! – అంబటి

మే నెలలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం జనసేన పార్టీకి గాజు గ్లాసు గుర్తును తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. దేశవ్యాప్తంగా 26 రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిన పార్టీల వివరాలను

Read more