ఫిరోజాబాద్‌లో హృదయవిదాకర సంఘటన

ప్రతి రోజు గుండెపోటు మరణాలు ఎక్కువై పోతున్నాయి. గతంలో 60 , 70 ఫై బడిన వారు ఎక్కువగా గుండెపోటుకు గురై వారు..కానీ కరోనా తర్వాత వయసు

Read more

గుండెపోటుతో మరణించిన 12 ఏళ్ల బాలుడు

మాములుగా గుండెపోటు 50 ఏళ్లకు పైబడిన వారికీ వస్తుంటుంది. కానీ ఇటీవల కాలంలో 25 ఏళ్ల పైబడిన వారికీ సైతం వస్తుంది. ఇదే అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆదుకునే

Read more