చంద్రబాబు అరెస్టును నిరసిస్తూ 6వ రోజు రిలే నిరాహార దీక్షలు

దీక్షల్లో వినాయకుని విగ్రహాల ప్రతిష్టాపన. రాష్ట్రానికి జగన్ రెడ్డి అనే విఘ్నం నుండి విముక్తి ప్రసాదించాలని, చంద్రబాబు త్వరగా బయటకు రావాలని కోరుతూ టీడీపీ నాయకుల పూజలు

Read more