అగ్రరాజ్యంలో పేట్రేగుతున్న తుపాకి సంస్కృతి!

అగ్రరాజ్యంలో పేట్రేగుతున్న తుపాకి సంస్కృతి! అమెరికాలు కాల్పులసంస్కృతి పెరిగిపోతోంది. పిన్నవయసు యువతీయువకులు సైతం తుపాకి సంస్కృతికి అలవాటుపడటంతో అకారణంగానే చిన్న చిన్న ఘర్షణలకు బలైపోతున్నారు. ఇటీవలికాలంలో భారత్‌కు

Read more