పౌరులు బహిరంగంగా తుపాకులు కలిగి ఉండడం వారి హక్కు : అమెరికా సుప్రీంకోర్టు

తుపాకి సంస్కృతికి అడ్డుకట్ట వేసేలా చట్టం తీసుకొచ్చే పనిలో బైడెన్ సర్కారు.. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు న్యూయార్క్ : ఇటీవల అమెరికాలో తుపాకుల కాల్పులతో మోతెక్కిపోయింది.

Read more