లక్ష్యాలకు దూరమౌతున్న హరిత విప్లవం

లక్ష్యాలకు దూరమౌతున్న హరిత విప్లవం హరిత విప్లవ లక్ష్యాలు బాగానే ఉన్నా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఏఏ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారో పాలక వర్గాలు అధికార యంత్రాంగం సరిగ్గా అధ్య

Read more