పిల్లలకు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను..బైడెన్ సరదా వ్యాఖ్యలు

అద్భుతమైన ఐస్‌క్రీమ్‌ దొరికే ప్రాంతాలు నాకు తెలుసు.. మీలో ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు చెప్పండి..బైడెన్ వాషింగ్టన్‌ః అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌కు ఐస్‌క్రీమ్స్‌ అంటే మహా ఇష్టం.

Read more