యూనిట్ సభ్యులకు గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇచ్చిన మహానటి

మాములుగా సినిమా సక్సెస్ అయితే డైరెక్టర్స్ కు హీరోలు విలువైన బహుమతులు ఇవ్వడం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం..కానీ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కాగానే చిత్ర యూనిట్ సభ్యులకు విలువైన

Read more