కెమెరాకు చిక్కిన ఉత్తరకాశీ టన్నెల్‌లో చిక్కుకుపోయిన కార్మికులు ..కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌!

8 రోజులుగా టన్నెల్‌లోనే 41 మంది కార్మికులు ఉత్తరకాశి: ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరకాశీలోని కుంగిపోయిన సిల్క్‌యారా టన్నెల్‌లో చిక్కుకుపోయిన కార్మికుల ఫొటోలు తొలిసారి బయటకు వచ్చాయి. ఈ ఉదయం

Read more