ఏపీకి కొత్త ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్..

ఏపీకి కొత్త ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ తో విజయవాడ కొత్త సీపీని నియమించింది ఈసీ. గతంలో విజయవాడ సీపీగా కాంతి రాణా, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ గా పీఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు

Read more