ఆత్మహత్యలతో! తగ్గుతున్న స్త్రీల శాతం

ఆత్మహత్యలతో! తగ్గుతున్న స్త్రీల శాతం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ చూసినా, చదివినా స్త్రీ ఆత్మహత్యల విషయాన్ని వింటున్నాం, చూస్తున్నాం. ఏదో ఒక విధంగా కారణాలు చిన్నవైనా, పెద్దవైనా

Read more

అమ్మపై నమ్మకమే అన్నిటికీ పరిష్కారం

వ్యధ అమ్మపై నమ్మకమే అన్నిటికీ పరిష్కారం నా వయసు 32 ఏళ్లు. 19 ఏళ్లకే పెళ్లి చేశారు. పెళ్లయిన ఏడాదికే మగబిడ్డకు తల్లినయ్యాను. నాలుగేళ్లకే ప్రమాదం నా

Read more

మంకుపట్టు పడితే…

మంకుపట్టు పడితే… కుటుంబంలో అందరూ తనకు కావలసినట్లుగా ప్రవర్తించాలని గాని, అడిగిన వస్తువ్ఞ పొందాలనిగాని, ఇష్టం లేని పని జరగకుండా ఉండాలని గాని తలంచినపుడు, తాననుకున్న పనే

Read more

సంతృప్తి లేని జీవితం నరకమే..!

సంతృప్తి లేని జీవితం నరకమే..! వెయ్యి ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీలు చేస్తే మాత్రం లేని అందం పుట్టుకొస్తుందా? తల్లక్రిందులుగా నూరేళ్లు తపస్సు చేసినా లేని కలిమి కట్టలు తెంచుకుని

Read more

స్పర్థలు వచ్చినా సర్దుకుపోవాలి

వ్యధ (ప్రతి గురువారం) స్పర్థలు వచ్చినా సర్దుకుపోవాలి ప్రతిభర్త తన భార్య సీతలాగా ఉండాలనుకుంటారు. అయితే అలా కోరుకునే వారిలో చాలామంది శ్రీరామునిలా వ్ఞండలేకపోతున్నారు. ప్రతి భార్య

Read more

నేనైతే…

నేనైతే.. ఆడదే ఆధారం సూత్రం ప్రకారం వందమంది మగాళ్లుంటే మఠం అవుతుంది. ఒక్క స్త్రీ వల్ల ఇల్లు ఏర్పడుతుంది. సృష్టి ప్రకారం స్త్రీ గృహిణి కాకముందు, తర్వాత

Read more