తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొండెక్కిన చికెన్ ధరలు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్‌ ధరలు కొండెక్కాయి. ముక్కలేనిదే మద్ద ముట్టని చికెన్‌ ప్రియులు ఇప్పుడు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొన్నిచోట్ల కిలో చికెన్‌ ధర ఏకంగా రూ.300

Read more