వైసీపీ చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోవడం ఖాయం

శుక్రవారం రాత్రి నంద్యాల బహిరంగ సభలో చంద్రబాబు నంద్యాల: అన్ని పుణ్యక్షేత్రాల నిలయం నంద్యాల అని, నంద్యాల జన సందోహం చూసి చెపుతున్నా .. వైసీపీ చిత్తు

Read more