తాతగారితో తనను పోల్చవద్దన్న కళ్యాణ్ రామ్

తాతగారితో తనను పోల్చవద్దన్నాడు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్. ఉగాది సందర్బంగా చెన్నైలోని కళాసుధ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో 25వ తెలుగు ఉగాది పురస్కారాలు రాయపేటలో అట్టహాసంగా జరిగాయి.

Read more