66వేల మంది భారతీయులకు అమెరికా పౌరసత్వం

న్యూఢిల్లీః అమెరికా పౌరసత్వాని భారతీయులు భారీ స్థాయిలో పొందుతున్నారు. అమెరికా పౌరులుగా మారిన విదేశీయుల్లో సంఖ్యాపరంగా భారతీయులు రెండో స్థానంలో నిలిచారు. తొలి స్థానంలో మెక్సికో ప్రజలు

Read more