హైదరాబాద్ లో మరో దారుణం.. 4 ఏళ్ల చిన్నారి ఫై 40 ఏళ్ల వ్యక్తి అత్యాచారం

హైదరాబాద్ లో మరోదారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. అభం శుభం తెలియని నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఫై 40 ఏళ్ల వ్యక్తి అత్యాచారం చేసాడు. ఈ ఘటన పట్ల యావత్

Read more