ఉద్యోగులకు షాక్ ఇచ్చిన విప్రో

ఇటీవల కాలంలో అగ్ర సంస్థల నుండి చిన్న చితక సంస్థల వరకు తమ ఉద్యోగులకు షాక్ ఇస్తూ వస్తున్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్ట్ లు లేవలేని సగం మందిని

Read more