ప్రతిపక్షాల డిమాండ్‌..డ్రగ్ టెస్టు చేయించుకున్న ప్రధాని సనా మారిన్‌

డ్రగ్ టెస్టు ఫలితం వారంలో వస్తుందని వెల్లడించిన సనా మారిన్ హెల్సింకిః ఫిన్లాండ్ ప్రధాని సనా మారిన్‌ తన స్నేహితులతో ఓ పార్టీలో తాను డ్యాన్స్ చేస్తున్న

Read more

వివాదంలో చిక్కుకున్న ఫిన్లాండ్ ప్రధాని సనా మారిన్‌

పార్టీలో చిందులేస్తూ కనిపించిన ఫిన్లాండ్ ప్రధాని.. డ్రగ్స్ తీసుకున్నారంటూ ప్రతిపక్షాల విమర్శలు హెల్సింకిః ఫిన్లాండ్ ప్రధాని సనా మారిన్‌ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. స్నేహితులతో కలిసి ఓ పార్టీలో

Read more