ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోది

అచ్చ తెలుగులో ట్వీట్‌ చేసిన ప్రధాని దిల్లీ: ప్రదాన మంత్రి నరేంద్ర మోది తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే ఆయన ఈ విషయాన్ని అచ్చ

Read more