తారకరత్న తాజా హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల

తారకరత్న ఆరోగ్యానికి సంబదించిన తాజా హెల్త్ బులిటిన్ ను బెంగళూరులోని నారాయణ హృదయాలయ హాస్పటల్ విడుదల చేసింది. తారకరత్న ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇంకా విషయంగానే ఉందని తెలిపారు.

Read more