ప్రతిష్టాత్మక ‘పద్మ’ పురస్కారాల ప్రదానం

తొలి విడతగా 64 మందికి రాష్ట్రపతి అందజేత New Delhi: ప్రతిష్టాత్మక ‘పద్మ’ పురస్కారాల ప్రదానం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో సోమవారం సాయంత్రం ఘనంగా జరిగింది. తొలి విడతగా

Read more

‘రాష్ట్రపతి’ తెరపై రాజకీయ విన్యాసం

‘రాష్ట్రపతి’ తెరపై రాజకీయ విన్యాసం దక్షిణ భారతదేశ రాజకీయాలను కొదవపెట్ట్టడానికి వెంక య్యనాయుడు ఒక ఆంజనేయుడుగా పనిచేస్తున్నారు. వెంకయ్యనాయుడు వల్ల భారతదేశానికి చాలా నష్టం జరిగింది. జరుగుతుంది.ఎందుకంటే

Read more