ఓటర్లకు ర్యాపిడో బంపర్ ఆఫర్..

హైదరాబాద్ ఓటర్లకు ర్యాపిడో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. మాములుగా ఎన్నికల సమయాల్లో రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల హామీలు కురిపిస్తుంటారు..ప్రచారంలో ఓటర్లకు కావాల్సినవి ఇచ్చి ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ఈ

Read more