రేపటి నుంచి భారత లో రంజాన్ దీక్షలు ప్రారంభం…

రేపటి నుండి భారత్ లో రంజాన్ దీక్షలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. సౌదీ అరేబియాలో ఈరోజు (మార్చి 11 ) రంజాన్ చంద్రుడు కనిపించాడు. కనుక ఇక్కడ మొదటి

Read more