ప్రసార మాధ్యమాలలో రేడియోది చెరగని ముద్ర

ప్రసార మాధ్యమాలలో గొప్పగా పేర్కొనబడుతున్న ఎలక్ట్రానిక్‌ మాధ్యమం రేడియో అని చెప్పకతప్పదు. సమస్త సమాచారం వినోదం అందించడంలో రేడియో ప్రధాన భూమికగా పేర్కొనబడుతుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రభుత్వ

Read more

సమాచార సేవల ఆకాశవాణి

తెలుసుకోండి.. సమాచార సేవల ఆకాశవాణి ప్రజలకు సమాచారాన్ని వేగంగా అంద జేయడంలో ఎలక్ట్రానిక్‌ మీడియాది అగ్ర స్థానం. భారత్‌లాంటి దేశాల్లో మీడియా పాత్ర మరింత విస్తృతమైంది. రేడియో,

Read more