ప్రధాని మోడీకి రేడియో గిఫ్ట్‌గా పంపిన షర్మిల

ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ షర్మిల..ప్రధాని మోడీకి ఏపీ ప్రజల మన్‌కీ బాత్ వినాలని చెప్పి రేడియో ను గిఫ్ట్ గా పంపించారు. గిఫ్ట్‌తో పాటు పలు ప్రశ్నలు

Read more