అందం అంతా ఆ కాళ్లలోనే ఉందని కామెంట్స్

స్టార్ హీరోయిన్స్ దాదాపు అంతా కూడా రోజులో కనీసం రెండు నుండి నాలుగు గంటల పాటు జిమ్ లో వర్కౌట్ చేస్తారు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

Read more