వడివడిగా పోలవరం పనులు

ప్రాజెక్టు అథారిటీ సిఇఒ చంద్రశేఖర్‌ అయ్యర్‌ రేపు సాయంత్రానికి తొలిక్రస్ట్‌ గేటు ఏర్పాటు ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన పోలవరం అథారిటీ సిఇఒ త్వరలో మరోదఫా నిధులు కేంద్రం నుండి

Read more